Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ στις 2 και 3 Ιουλίου 2014 για τις μεταθέσεις

   Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
     Δημήτρης Μπράτης
                          Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας ενημερώνω ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει στις 2 και 3 Ιουλίου 2014.
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα αποστολής των οργανικών κενών από τις Δνσεις Εκπαίδευσης στο υπουργείο.Η ανακοίνωση των ονομάτων αναμένεται να γίνει την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή ( 10 ή 11 Ιουλίου),αν όλα πάνε καλά.
Τα θέματα που θα εξεταστούν στο ΚΥΣΠΕ στις 2 & 3 Ιουλίου 2014
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014
1.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
3.«Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης, τροποποίησης προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
4.«Εξέταση θεμάτων που αφορούν στις Γενικές Μεταθέσεις Π.Ε. του έτους 2014 (εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης, μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α. κ.λπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
5.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του 3ου Διαπολιτισμικού Σχολείου Μενεμένης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
6.«Εξέταση αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού Π.Ε. σε θέση διοικητικού υπαλλήλου και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
7.«Συζήτηση ένστασης εκπαιδευτικού Π.Ε. επί των μεταθέσεων 2012-2013 λόγω των υποχρεωτικών μετατάξεων»
8.«Εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για δομές Ειδικής Αγωγής (συνάφεια τίτλων, εξέταση ειδικών κατηγοριών & μορίων κ.λπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
9.«Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για δομές Ειδικής Αγωγής και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014
1.«Εξέταση θεμάτων που αφορούν στις Γενικές Μεταθέσεις Π.Ε. του έτους 2014 (εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης, μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α. κ.λπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. κατά προτεραιότητα σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου