Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

                          Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/ντριες των παρακάτω Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 και ώρα 14.00

 

Πρόσκληση-Προκήρυξη ΨΥ4Ψ46ΝΚΠΔ-ΛΛΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΝΤΡΙΩΝ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Εγκύκλιος Υποδιευθυντών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου