Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Ορισμός προσωρινής Υποδιευθύντριας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας με την αριθ. 15/06.09.2023 Πράξη του, ορίζει ως προσωρινή Υποδιευθύντρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου την Κομπογιάννη Βιργινία (εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων - Α.Μ. 559464) από 06.09.2023 έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 (εκτός αν προηγηθούν οι κρίσεις για την επιλογή νέων Υποδιευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων). 

Στην ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικό θα χορηγηθεί το επίδομα θέσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ136/τ.Α΄/03.08.2021), για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντα της Υποδιευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο που ορίστηκε.

Η απόφαση εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου