Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Ανανεώθηκαν οι πίνακες διορισμών, 30μηνου, 24μηνου, αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μηδενικής προϋπηρεσίας

Ενιαίος Πίνακας Διορισμών
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακες κατάταξης 30μηνου
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακες κατάταξης 24μηνου
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
26-07-2010


Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
26-07-2010


Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου