ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Το υπουργείο ζητά καταγραφή περιστατικών σχολικής βίας στα σχολεία

Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ) στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων
καλεί:

1. Τα μέλη των ομάδων εργασίας ΕΣΥΔΠ (Επιτροπής Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης),
2. Τα μέλη των ΠΟΔΠ (Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης),  και,
3. Τα μέλη των ΟΔΠ (Ομάδες Δράσεων Πρόληψης) των Δημόσιων Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας,
Να προχωρήσουν στην καταγραφή περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμούμέσω της ειδικής φόρμας η οποία έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα .
Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα http://stop-bullying.sch.gr λειτουργεί φόρμα καταχώρησης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού στην οποία οι εκπαιδευτικοί (μέλη ΟΔΠ) έχουν τη δυνατότητα καταγραφής ανάλογων περιστατικών τα οποία έλαβαν χώρα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.
Τα μέλη ΠΟΔΠ και ΕΣΥΔΠ έχουν πρόσβαση στο σύνολο των καταγεγραμμένων περιστατικών τόσο στα σχολεία ευθύνης τους όσο και στην Περιφερειακή Διεύθυνση που ανήκουν.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας απώτερος στόχος είναι η επίτευξη καταγραφής από τους εκπαιδευτικούς/διευθυντές σχολικών μονάδων της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, καθώς και του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς κλπ).
Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, καλεί:
Τους Διευθυντές των δημόσιων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας να ενημερώσουν το σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας τους, για το ερωτηματολόγιο το οποίο θα βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της πράξης (http://stop-bullying.sch.gr) από την 1η Σεπτεμβρίου, 2015.
Οι μαθητές, θα έχουν πρόσβαση στο σχετικό ερωτηματολόγιο, μέσω ενός κλειδαρίθμου ο οποίος θα εκδίδεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα ο διευθυντής, μέσα από την ιστοσελίδα της πράξης, μετά την επιτυχή σύνδεσή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει τους παραπάνω κλειδαρίθμους (βλ. παράρτημα Α).
Οι μαθητές/τριες θα συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια ηλεκτρονικά (βλ. παράρτημα Β).
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους μαθητές/τριες είναι προαιρετική και αποσκοπεί στην αποτύπωση μιας σαφέστερης και αντικειμενικότερης εικόνας σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου της σχολικής βίας καθώς θα βασίζεται στις μαρτυρίες των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς κλπ).
Σημειώνεται πως οι προαναφερθείσες ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, 2015.
Τέλος, υπενθυμίζεται πως η έναρξη του Β’ κύκλου επιμόρφωσης για τα μέλη των ομάδων δράσεων πρόληψης (ΟΔΠ) έχει οριστεί την 1η Σεπτεμβρίου, 2015 και η λήξη την 25η Σεπτεμβρίου, 2015.
Το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει   πως λόγω ανελαστικού χρονοδιαγράμματος, δεν υπάρχει ουδεμία δυνατότητα παράτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου