ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Ο υπουργός Παιδείας για τις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή. Τι ισχύει

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu
  Με την υπ’ αριθμ. 128005/Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ 2217/13-8-2014 τ. Β΄)Υ.Α. καθορίστηκαν τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δομές της Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης. Σύμφωνα με τα εν λόγω κριτήρια, εκδόθηκε εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 128727/Ε1/12-08-2015 και θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης για ένταξή τους στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016».
Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Παιδείας σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή ενώ σημειώνει ότι στην ανωτέρω εγκύκλιο προβλέπεται η πρόταξη των εκπαιδευτικών ΠΕ 61 & 71, ως των μόνων κατόχων βασικού πτυχίου στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι προσλαμβάνονται κατ’ αποκλειστικότητα στις δομές της Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης και αποτελούν διακριτό κλάδο. Η ως άνω πρόταξη αποτελεί ευθυγράμμιση με τους τρόπους πρόσληψης στη Γενική Εκπ/ση, στην  οποία ισχύουν τα βασικά πτυχία.
Στην απάντηση του υπουργού παρατίθενται και τα ακόλουθα:
   Επιπλέον, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή δεν αποτελούν ξεχωριστό κλάδο αλλά διατηρούν αυτόν της Γενικής Εκπ/σης με το επιπλέον πρόθεμα «.50» (π.χ. ΠΕ 02.50) που τους καθιστά εκπαιδευτικούς με προσόν στην Ειδική Αγωγή (το οποίο λειτουργεί ως κριτήριο ένταξής τους στους πίνακες Ειδικής Αγωγής αλλά εκπίπτει εφόσον τοποθετηθούν στη Γενική Εκπ/ση).
     Οι εκπαιδευτικοί αυτοί κατατάσσονται συγκρινόμενοι μεταξύ τους με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:
    «Κριτήρια ένταξης στους πίνακες και μοριοδότησή τους:
    Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια:
    α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, έξι (06) μονάδες,
    β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (04) μονάδες.
    Στις περιπτώσεις όπου υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος,
     γ) τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (03) μονάδες,
      δ) κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3, περ. γ του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, δύο (02) μονάδες,
      ε)  σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα.
     Β. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη του ενός (1) διδακτικού έτους [δέκα (10) διδακτικών μηνών], η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση.
      Τέλος, σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Αναπληρωτών-Νηπιαγωγών Δασκάλων με Μεταπτυχιακές-Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή/Σχολική Ψυχολογία κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 278/28-08-2014 Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 128005/Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ 2217/13-8-2014 τ. Β΄) Υ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 380/2014 απόφασή του, την απέρριψε στις 09/10/2014 ενώ η υπ’ αριθμ. ΑΚ 2964/2014 Αίτηση Ακύρωσης του ως άνω Συλλόγου, που είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 21-04-2016 από το ΣτΕ,  αναβλήθηκε προκειμένου να συζητηθεί στις 9-6-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου