ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός αποκαλύπτει κρυφή μείωση του εφάπαξ των Δ.Υ.

efapax12Πέραν των νομοθετημένων μειώσεων του εφάπαξ που χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων, υπάρχει και μια κρυφή μείωση από τότε που αρχικά μειώθηκαν, τον Ιούλιο του 2010, και μετά καταργήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2012 τα δώρα Χριστουγέννων και το επίδομα άδειας.
Το καταβαλλόμενο εφάπαξ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο που συνταξιοδοτήθηκε πριν από τον Ιούλιο του 2010 υπολογιζόταν, αφού πρώτα προσδιοριζόταν ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας οι οποίες υπόκεινται σε κρατήσεις για εφάπαξ, δηλαδή το άθροισμα των 12 βασικών μισθών του έτους και των 2 μισθών που αντιστοιχούν στα 2 δώρα και το επίδομα άδειας. Έτσι κατά το άρθρο 5 του νόμου 3513/2006 για να προκύψει ο μέσος όρος, το άθροισμα αυτών των αποδοχών της πενταετίας διαιρούνταν με 70 που ισούται με το γινόμενο 5x(12+2).
Η διαίρεση όμως του αθροίσματος της 5ετίας εξακολουθεί και τώρα να γίνεται δια του 70, παρόλο που αρχικά μειώθηκαν και μετά μηδενίστηκαν τα 2 δώρα και το επίδομα άδειας, τα οποία ισοδυναμούσαν με 2 βασικούς μισθούς.
Πιο συγκεκριμένα τα δώρα και το επίδομα άδειας μειώθηκαν από τον Ιούλιο του 2010 στα 500+250+250=1.000 ευρά, δηλαδή περίπου στο 1/3 των 3.332 ευρών των προηγούμενων ετών για βασικό μισθό 1.666 ευρά για 1ο ΜΚ. Το μειωμένο αυτό ποσό των 1.000 ευρών συνυπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας χωρίς να πολλαπλασιάζεται με απαραίτητο συντελεστή βαρύτητας-αναγωγής. Έτσι όμως ουσιαστικά υποβαθμίζεται η συμβολή στο εφάπαξ όλων των κρατήσεων στα δώρα και το επίδομα άδειας όλου του υπαλληλικού βίου του προ του Ιουλίου του 2010.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση μετά τον Ιανουάριο του 2012, οπότε καταργήθηκαν πλήρως τα δώρα και το επίδομα άδειας. Ο υπολογισμός του μέσου όρου, που εξακολουθεί να γίνεται με διαίρεση δια του 70, ισοδυναμεί με συνεχή μείωση ως και μηδενισμό της συμβολής στο εφάπαξ των κρατήσεων για εφάπαξ στα δώρα και στο επίδομα άδειας όλου του υπαλληλικού βίου προ της τελευταίας 5ετίας.
Η μείωση της συμβολής των κρατήσεων αυτών για όσους συνταξιοδοτούνται από τον Ιανουάριο του 2012 ως και το 2017 είναι περίπου 2.9% κατ΄ έτος και συνολικά 14.3%. Ο υπολογισμός του μέσου όρου της 5ετίας με διαιρέτη 70 είναι λανθασμένος λογιστικά και μαθηματικά, αλλά και προκαλεί, παρά τη ρητή συνταγματική επιταγή, άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την έναρξη της μείωσης των δώρων και του επιδόματος άδειας και όσων συνταξιοδοτούνται μετά τον Ιούλιο του 2010. Η άνιση μεταχείριση είναι ολοφάνερη, γιατί εμφανίζεται σταδιακή μείωση στο εφάπαξ απολύτως δυσανάλογη με την χρονική διάρκεια των κρατήσεων στα δώρα και το επίδομα άδειας μεταξύ των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται προ του Ιουλίου του 2010 και μετά.
Όλος αυτός ο κρυφός υπολογισμός συνιστά μια μικροκουτοπονηριά-απάτη ανάξια για το κύρος ενός κράτους. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος, στην περίπτωση του υπολογισμού του εφάπαξ, φέρεται προς τους υπαλλήλους του ως πονηρός έμπορος που ξεγελά τον αφελή πελάτη. Πρόκειται για τέχνασμα αναλόγου επιπέδου με το “τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι και έξι το λαδόξιδο”
Η κρυφή αυτή μείωση εξαλείφεται, αν στο άθροισμα της τελευταίας 5ετίας δεν περιλαμβάνονται τα δώρα και το επίδομα άδειας, αλλά η διαίρεση για την περίοδο 2012 ως 2017 γίνει με διαιρέτη σταδιακά μειούμενο ανά έτος κατά δύο, ώστε να φτάσει στο 60, όσοι δηλαδή είναι οι πραγματικοί μισθοί που αθροίζονται την τελευταία 5ετία μετά την κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδείας. Το ίδιο αποτέλεσμα θα προέκυπτε, αν για την περίοδο από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2012 τα μειωμένα δώρα και το επίδομα άδειας πολλαπλασιάζονταν, πριν από την άθροιση των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας, με συντελεστή βαρύτητας- αναγωγής περίπου 3.3, για να μην μειώνεται έως και να εξαλείφεται η συμμετοχή των κρατήσεων για εφάπαξ στα δώρα και το επίδομα της προ του Ιουλίου του 2010 υπηρεσίας του υπαλλήλου.
Αυτά θα γινόταν σε ένα κράτος δικαίου, όμως στην Ελλάδα…… Γιαυτό πρέπει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημόσιων υπαλλήλων να διεκδικήσουν και αλλά τουλάχιστον και οι βουλευτές να προτείνουν τον λογιστικά και μαθηματικά σωστό τρόπο υπολογισμό του μέσου όρου της τελευταίας 5ετίας, ώστε να μη μειώνεται έως και να εξαλείφεται η συμβολή στο εφάπαξ των αντίστοιχων κρατήσεων όλης της προ της τελευταίας 5ετίας υπηρεσίας του υπαλλήλου. Μπορεί επίσης τα μηδενισμένα ή μειωμένα ποσά στο υπολογισμό του μέσου όρου της 5ετίας να ανάγονται στα προ της μείωσης ποσά, με πληρωμή από τον ενδιαφερόμενο της κράτησης για εφάπαξ στην διαφορά.
Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά από διαθεσιμότητα με μειωμένες αποδοχές ή είχαν στην τελευταία 5ετία άδεια χωρίς αποδοχές ή είχαν ποινή κράτησης αποδοχών. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει όσοι υποβάλουν ένσταση προς το ΤΠΔΥ να συμπεριλάβουν και σχετική αναφορά* της ιδιαίτερης ατομικής τους περίπτωσης στο κείμενο της ένστασης-προσφυγής. Ο υπολογισμός για τους μειωμένους μισθούς πρέπει να γίνει με ανάλογο συντελεστή βαρύτητας-αναγωγής ή με μη συμπερίληψή τους στο άθροισμα των αποδοχών της 5ετίας και μείωση του 70 με τον αριθμό των βασικών μισθών που δεν έλαβαν ή έλαβαν μειωμένους (με υπολογισμό σε 2 μισθούς τα δώρα και το επίδομα άδειας μεταξύ 2012-2017).
Μυρίδης Δαμιανός
Μαθηματικός, συνταξιούχος εκπαιδευτικός
http://pekp.gr/?p=52634

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου