Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Σύσταση κλάδων εκπαιδευτικών (2.223 οργανικές θέσεις) Γαλλικής, Γερμανικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Δραματικής Τέχνης και Πληροφορικής

Υπουργείο παιδείας

Με κοινή απόφαση των υπουργών  Παιδείας και Οικονομίας , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης συστήνονται κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως εξής:

Α) Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας    1  οργανική θέση στην Ευρυτανία
Β) Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
Γ) Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Δ1)Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών   1  οργανική θέση στην Ευρυτανία
Δ2) Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης
Ε1) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Ε2) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.   1  οργανική θέση στην Ευρυτανία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου