Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Τροπολογία για την αναγνώριση των Διδασκαλείων ως Μεταπτυχιακών τίτλων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOSΟι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν, το ακαδημαϊκό έτος 1995 – 1996 και μετά, κύκλο μετεκπαίδευσης σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θεωρούνται, από την επόμενη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ στο υπό συζήτηση Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»
Η τροπολογία αφορά στην αναγνώριση των τίτλων των Διδασκαλείων ως μεταπτυχιακών τίτλων.
 Η εισήγηση της εν λόγω τροπολογίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 18/10 από τον Βουλευτή των ΑΝΕΛ  Θανάση Παπαχριστόπουλο.
Η τροπολογία έφτασε από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ στη Βουλή, μετά  από υπόμνημα- πρόταση του Αν. Γραμματέα Παιδείας των ΑΝΕΛ  Αλέξανδρου Καρβούνη προς τον Πρόεδρο του ΙΓΜΕΑ   Νικόλαο Μαυραγάνη.
Σύμφωνα  με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας:
Α. Με την διάταξη του άρθρου 81 του ν. 1566/1985 θεσπίστηκαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα  σπουδών για την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους σπουδαστές, που ήδη κατείχαν ένα πτυχίο.
Β. Με τον ίδιο ως άνω νόμο και το άρθρο 30 παρ. 1 και 2 αυτού ορίσθηκε, ότι οι πτυχιούχοι των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών, που είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του ν. 1566/1985, ακόμη και στις περιπτώσεις, που ο βασικός τίτλος σπουδών τους προερχόταν από Τ.Ε.Ι.. Μάλιστα, η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αυτή γινόταν προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε η εξειδικευμένη γνώση να χρησιμεύει και να αναβαθμίζει άμεσα την ποιότητα των εκπαιδευτικών ικανοτήτων των διδασκόντων.
Γ. Παράλληλα, όσοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν ως Νηπιαγωγοί, αξιωθεί πτυχίου Σχολής  Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ως Δάσκαλοι είχαν αξιωθεί πτυχίου παιδαγωγικής ή πτυχίο του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς ή πτυχίο της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου με το άρθρο 1 του Π.Δ. 130/1990 εισήλθαν στη διαδικασία ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ  του πτυχίου τους προς αυτό των Α.Ε.Ι. αντίστοιχου κύκλου σπουδών.
Δ. Ἐτσι, δημιουργήθηκε η αδικημένη κατηγορία εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενώ είχαν εξομοιωθεί πτυχιακά με τον κύκλο σπουδών των αντίστοιχων Α.Ε.Ι. και είχαν ολοκληρώσει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ κατά το άρθρο 30 παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985 ως ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ εκπαιδευτικής γνώσης, διότι τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών με το άρθρο 8 του ν 2327/1995 εντάχθηκαν στον Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών, παραταύτα δεν εκλαμβάνονταν ως κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.
Ε. Ὀσοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 1995 – 1996 και μετά (περιλαμβανομένου του ακαδημαϊκού αυτού έτους) ακολούθησαν και ολοκλήρωσαν τον ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ κύκλο σπουδών των άνω Διδασκαλείων  και έχουν σε οποιοδήποτε χρόνο πραγματοποιήσει πτυχιακή εξομοίωση του βασικού τίτλου σπουδών τους με αντίστοιχο των Α.Ε.Ι. πρέπει, για λόγους ασφάλειας του δικαίου, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την συνταγματική κατοχυρωμένη Αρχή της Ισότητας να θεωρούνται κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου