Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Το ΦΕΚ με τις μετατάξεις των καθηγητών από τη Δ.Ε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση με τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ05 και ΠΕ07 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ. 50200/Δ1/04−05−2012 (ΦΕΚ 1493/τ.Β΄/04−05−2012) κοινή υπουργική απόφαση, θα μεταφερθούν κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης
Για να δείτε τις Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19−20 που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,κάνετε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου