Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα πριν έρθει το Μνημόνιο

Όψεις και βασικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προμνημονίου εποχή
Εκδόθηκε η μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ με τίτλο «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Όψεις και βασικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προ μνημονίου εποχή», στην οποία επιχειρείται μια συνθετική προσέγγιση και ερμηνεία του φαινομένου των ανισοτήτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να αναδειχθούν οι συχετισμοί και οι αιτιακές σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία που διαιωνίζουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η πραγματικότητα και η δυναμική της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
Η επιμέλεια του τόμου αυτού έγινε από τον κ. Ν. Μουζέλη, Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ενώ για τη συγγραφή του συνεργάστηκαν οι κ.κ. Δ. Βεργίδης, Σ. Γκλαβάς, Μ. Κουτούζης και Ν. Φωτόπουλος.
Κατεβάστε το εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου