Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

35ο Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, κεφ. Α’, παρ. 2 και 3 του καταστατικού και την από 24-5-2013 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

το 35ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα.


Θα ακολουθήσει πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και το χώρο πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου