ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2023-2024

ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας σύμφωνα με την αριθ. Φ.αποφ./398/24.01.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΦ46ΜΤΛΗ-Ι3Ψ) Αποφ. της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

  • Σταυρόπουλος Βασίλειος,  εκπ/κός κλ. ΠΕ70 , Διευθυντής Π.Ε. Ευρυτανίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον κ. Τσακνιά Ιωάννη, εκπ/κό κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενο του τμήματος Ε’ εκπ/κών θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας

  • Αντωνίου Δημήτριος, εκπ/κός κλ. ΠΕ11, Διευθυντής του 3ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Παρούτσα Διονύσιο εκπ/κό κλ. ΠΕ70 του 1ου Δημ. Σχολείου Καρπενησίου

  • Τζιοβάρα Θεοδώρα, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Διευθύντρια του 4ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της τη Δρυστέλλα Δάφνη, εκπ/κό κλ. ΠΕ60, Προϊσταμένη του 3ου Νηπ/γείου Καρπενησίου

  • Μοτσιόλας Σιδέρης, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Διευθυντής του 1ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την Πολύζου Βασιλική, εκπ/κό κλ. ΠΕ60 του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρπενησίου

  • Ευθυμίου Ιωάννης, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 Διευθυντής του 2ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την Κοντομήτρου Κωνσταντία, εκπ/κό κλ. ΠΕ11 του 1ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου