Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Να διαφυλαχτεί το κύρος των Παιδαγωγικών Τμημάτων

Η επιλογή των μελλοντικών εκπαιδευτικών αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα τόσο για τη χώρα μας όσο και διεθνώς και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή από την Κυβέρνηση. 
Η υπαγωγή των Επιστημών της Αγωγής σε ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης (Ν.4186/ ΦΕΚ 193/17-9-2013)για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δηλώνει την αντίληψη, πως δεν ανήκουν σε ευρύτερες ομάδες επιστημών (Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Θετικές, Τεχνολογικές) αλλά αποτελούν έναν επιστημονικό κλάδο που απλά διευκολύνει τους υπόλοιπους!!!
Ο νέος αυτός τρόπος εισαγωγής στα Παιδαγωγικά τμήματα τον οποίο θέσπισε το Υπουργείο Παιδείας ενώ θα έπρεπε να έχει ως στόχο, την αύξηση του εύρους και του κύρους των παρεχόμενων σπουδών, πετυχαίνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς όσοι υποψήφιοι επιλέξουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα δεν μπορούν να έχουν καμία άλλη επιλογή. 
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να μην υπαχθούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα σε ξεχωριστό πεδίο αλλά να παραμείνουν ενταγμένα στις άλλες ομάδες επιστημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου