Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Δ.Π.Ε. Ευρυτανίας


Δεν ζητήθηκαν οργανικά κενά για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ 32 καθώς δεν έχουν συσταθεί ακόμη οι οργανικές θέσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση από τους αιρετούς ΚΥΣΠΕ, οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αναμένεται να ανακοινωθούν από την Παρασκευή 1/7/2016 ως την Τρίτη 5/7/2016 το αργότερο.

       Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Με την Αριθ. Πρωτ   98986/Δ1/ 16-6-2016, κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Παιδείας, ανακοινώθηκαν οι Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας υπήρχαν 73 οργανικές θέσεις Δασκάλων και 46 οργανικές θέσεις Νηπιαγωγών.

Έπειτα από την εισήγηση του Διευθυντή Π.Ε. Ευρυτανίας και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού με βάση την παραπάνω απόφαση έχουμε τις εξής μεταβολές στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας:

Υποβιβάζεται το 2ο 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου σε 10/θ.

Προάγεται το 3ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου σε 7/θ.

Συγχωνεύονται το 2ο 2/θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου με το 5ο 2/θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου και ιδρύεται το 2ο 3/θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου .

Στο 2ο Νηπιαγωγείο υπήρχαν 6 οργανικές θέσεις και στο 5ο Νηπιαγωγείο 5 οργανικές θέσεις. Σύνολο 11 οργανικές θέσεις.

Με την ίδρυση του νέου 2ου 3/θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου έχουμε 8 οργανικές θέσεις χαμένες από τις οποίες οι 5 ήταν κενές

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 50/96 άρθρο 14, παρ. 3 και 4, οι 3 Νηπιαγωγοί και ο 1 Δάσκαλος που χάνουν τις θέσεις τους θα κληθούν να κάνουν δήλωση υπεραριθμίας και να καταλάβουν μία θέση στις ήδη υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις.  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα την απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Ευρυτανίας για τις συγκεκριμένες μεταβολές (υποβιβασμό και κατάργηση Σχολικών Μονάδων)  εξέφρασα την έντονη διαφωνία μου. Δυστυχώς  όμως στα πλαίσια της λογιστικής κρίσης που διέπει το υπουργείο φτάσαμε σ΄ αυτή την κατάσταση. Με την Φ.12/657/70691/Γ1/26-04-2016 (ΦΔΚ 1324/η.Β΄/11-05-2016) Υπουργική Απόφαση για το «Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο νέο Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και την κατάργηση των ΕΑΕΠ ο Σεπτέμβρης που έρχεται θα ναι όλο εκπλήξεις!

Πάντα στη διάθεσή σας

Σιδέρης Μοτσιόλας

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου