Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Νέες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για αποκατάσταση εκατοντάδων εκπαιδευτικώνΜε τις υπ’ αριθμ. Α3257/2017 και Α3259/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και μετά από σχετικό αίτημα που κατατέθηκε με την νομική υποστήριξη του γραφείου μας, δικαιώθηκαν επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, οι οποίοι δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, κατά το χρόνο διορισμού του καθενός, λόγω της αντισυνταγματικής εφαρμογής, όπως αυτή κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, της ποσόστωσης του 60-40.
Το δικαστήριο αποδέχθηκε το παραδεκτό και το βάσιμο των αιτημάτων των εν λόγω εκπαιδευτικών, αναπέμποντας την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση της γενόμενης αδικίας, ήτοι τον, κατά παράλειψη της, μη διορισμό τους. Ειδικότερα οι αποφάσεις καταλήγουν επί λέξει στα εξής:
«Με το ως άνω όμως περιεχόμενο οι προσβαλλόμενες πράξεις με εσφαλμένη, ελλιπή και μη νόμιμη αιτιολογία απέρριψαν τα ως άνω αιτήματα ανάκλησης των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθούν και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους, υπό το προπεριγραφόμενο πρίσμα, κατ’ εκτίμηση δηλαδή λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείου την ανάκλησή τους και της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή τους και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή του».
Θεωρούμε ότι οι εν λόγω αποφάσεις έρχονται να δικαιώσουν τους επιτυχόντες και μη διορισθέντες του ΑΣΕΠ του 2008, οι οποίοι ξεκάθαρα πλέον εθίγησαν από την εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων και εναπόκειται στη Διοίκηση να τις εφαρμόσει με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης όλων των εμπλεκομένων και του κράτους δικαίου, το οποίο επιλύει ζητήματα και δεν οδηγεί σε συγκρουσιακές και εμφυλιοπολεμικές πρακτικές.  
Καλή Χρονιά,
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου