Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Κατανομή Εκπαιδευτικών Εδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατανομή Ειδικής:
1817 στην ΠΕ
1524 δάσκαλοι,
289 Νηπιαγωγοί
4 Φυσ. Αγωγής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου