Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Ψήφισμa Συλλόγων Εκπαιδευτικών κaι Γονέων - Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Φεβρουαρίου 2020Ψήφισμα Συλλόγων Εκπαιδευτικών και Γονέων - Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου