Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

 Το εύλογα μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίες υλοποιούνται με αρκετή καθυστέρηση λόγω διαχειριστικών ζητημάτων, είχε σαν αποτέλεσμα τη συμπλήρωση του συνόλου σχεδόν των διαθέσιμων θέσεων (περίπου 13.000 θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο) μέσα σε δύο ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζονται παρακάτω ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς:

Οι παρούσες εξετάσεις αφορούν στην πρώτη περίοδο πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (23/11 έως 20/12/2020). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, προβλέπεται να ακολουθήσουν σε σύντομο χρόνο επόμενες περίοδοι πιστοποίησης, προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την επιμόρφωση, να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (προβλέπονται συνολικά 51.000 συμμετοχές εκπαιδευτικών, για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης ΤΠΕ μέχρι τα μέσα του 2021). Η επόμενη περίοδος πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ προγραμματίζεται ήδη για τις αρχές του επόμενου έτους.
Για την εγκυρότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας, τα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), όπως για όλες τις μεγάλης έκτασης πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ μέχρι σήμερα. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, τα ΑΕΙ δεν διαθέτουν κτηριακές εγκαταστάσεις σε κάθε Νομό και κάθε Πόλη. Επίσης, η διαχειριστική απαίτηση για την ανάθεση του έργου της πιστοποίησης σε αυτά μέσω ανοικτών διαγωνισμών, δεν διασφαλίζει πάντα τη δραστηριοποίηση του συνόλου των ΑΕΙ. Παρά ταύτα, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια και έχει ήδη διασφαλιστεί η ενεργοποίηση πανεπιστημιακών εργαστηρίων ως ΚΕΠΙΣ, σε κάθε μία από τις 13 γεωγραφικές – διοικητικές περιφέρειες της χώρας.
Η κατανομή των προγραμμάτων πιστοποίησης (και επομένως των διαθέσιμων θέσεων) στις γεωγραφικές – διοικητικές περιφέρειες της χώρας, είναι απαραίτητο να ακολουθεί την αντίστοιχη κατανομή των κονδυλίων στους άξονες του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνέπεια να υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένες περιφέρειες με μεγάλη ζήτηση (πχ. Αττική, Ν. Αιγαίο).
Για τη Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) θα ανακοινωθούν θέσεις πιστοποίησης, στην επόμενη περίοδο (αρχές 2021), μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του σχετικού έργου μέσω ανοικτού διαγωνισμού στα αντίστοιχα ΑΕΙ, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο.
Αναφορικά με το ερώτημα γιατί δεν γίνονται οι εξετάσεις εξ αποστάσεως, όπως οι εξετάσεις των φοιτητών στις παρούσες συνθήκες της πανδημίας covid-19, η απάντηση έχει τις παρακάτω παραμέτρους:
Οι δράσεις του έργου και η συνεπακόλουθη χρηματοδότησή τους καθορίζονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο δρομολογήθηκε εκτός πανδημίας και προβλέπει δια ζώσης ψηφιακές εξετάσεις σε Κέντρα Πιστοποίησης / εργαστήρια ΑΕΙ, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας.
Καθώς, οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο (ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης) βασικό στοιχείο της αξιοπιστίας τους και της αποδοχής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι η έγκυρη ταυτοποίηση του εξεταζόμενου. Στα ΑΕΙ, η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων φοιτητών εξασφαλίζεται, από τον καθηγητή που εξετάζει και αναλαμβάνει και την ευθύνη.
Ο σχεδιασμός και οι εφαρμογές πιστοποίησης που αναπτύχθηκαν με βάση τα παραπάνω, εγκαθίστανται και λειτουργούν στις υποδομές των ΚΕΠΙΣ, ώστε να διασφαλίζεται και από τεχνικής άποψης (λειτουργία υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών, τεχνική υποστήριξη), η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζόμενων και η αξιοπιστία της διαδικασίας.
Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, έχει προβλεφθεί να εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και των φορέων πιστοποίησης δεξιοτήτων σχετικά με την προστασία έναντι της πανδημίας covid-19 (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, εξαερισμός αιθουσών κλπ.), ενώ το πλήθος των εξεταζόμενων θα κυμαίνεται από 8 έως 15 ανά πρόγραμμα πιστοποίησης, ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε αίθουσας και κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου που έχει αποφασίσει η Σύγκλητος κάθε Ιδρύματος.
Τέλος, είναι φανερό ότι στις περιπτώσεις περιοχών όπου, κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, οι ισχύουσες διατάξεις δεν θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή τους (πχ. καθολικό lockdown), οι εξετάσεις θα αναβάλλονται.
Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται με δικαιούχο το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πράξη και τη διαδικασία πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, μπορείτε να βρείτε στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου