Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Τι ισχύει για τις άδειες των εκπαιδευτικών-κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Στην «κωδικοποίηση» που ακολουθεί περιλαμβάνονται συνοπτικά οι διατάξεις των βασικών νόμων και των εγκυκλίων που αναφέρονται στις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί και θα συνεχίσουν να εκδίδονται ,από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διευκρινιστικές εγκύκλιοι με βάση τα ερωτήματα που διατυπώνονται , γιατί πολλές φορές χρειάζεται ερμηνεία των διατάξεων. Σε καμιά περίπτωση, όμως, οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιος δεν μπορεί να καταστρατηγεί τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος των εκπαιδευτικών, να λαμβάνουν τις άδειες που δικαιούνται σύμφωνα με τους νόμους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο αιρετός ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης
Σχετικά 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου