Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015


5/12/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με Θέμα: Καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 (άρθρο 6, παράγραφος 2) «οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους», ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη κρίση τους και τοποθέτησή τους για το επόμενο σχολικό έτος. Επίσης, στο άρθρο 6, παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «η αίτηση μετάθεσης μπορεί να ανακληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου». 


Παρόλα όσα περιγράφονται στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, η εγκύκλιος σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών δεν έχει ακόμη υπογραφεί από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ βρισκόμαστε ήδη στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου. Επομένως, όλη η προβλεπόμενη διαδικασία έχει καθυστερήσει και αυτό δημιουργεί μια «αλυσιδωτή αντίδραση» όσον αφορά στην στελέχωση των σχολικών μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος (μεταθέσεις, αποσπάσεις, προσλήψεις αναπληρωτών). 
Επίσης, είναι μεγάλη πλέον η ανησυχία των εκπαιδευτικών για την καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αιτήσεων και συνεπώς και στις τοποθετήσεις της επόμενης σχολικής χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις των μεταθέσεων αφορούν πάνω από 10.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο στοιχειώδης προγραμματισμός που επιθυμούν να κάνουν και σε προσωπικό αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο δεν θα είναι δυνατός, εάν δεν υπογραφεί και εκδοθεί άμεσα η σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Επειδή, 
- το Προεδρικό Διάταγμα 50/96 αναφέρει ρητά τους χρόνους έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων των εκπαιδευτικών (Νοέμβριο κάθε έτους),
- Το υπουργείο δεν έχει μέχρι στιγμής επικαλεστεί συγκεκριμένη αιτιολογία για την καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου, 
- Το υπουργείο οφείλει να τηρεί την κείμενη νομοθεσία.
Ερωτάται ο κ. υπουργός:
• Ποιος είναι ο λόγος αυτής της καθυστέρησης της υπογραφής και της έκδοσης της εγκυκλίου σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών;
• Πότε πρόκειται να υπογράψει την εγκύκλιο και πότε πρόκειται να εκδοθεί;
• Πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και επομένως προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2014-2015; 

Οι βουλευτές που ερωτούν:
Γιώργος Κυρίτσης
Μαρία Ρεπούση
Θωμάς Ψύρρας 
Δημήτρης Αναγνωστάκης
Γιάννης Πανούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου