Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Τι ισχύει για τις εκπαιδευτικές άδειες και την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης μετα΄τη ψήφιση της τροπολογίας


Η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία τις τροπολογίες που εισηγήθηκε ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου, σχετικά με θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Με την πρώτη παράγραφο ορίζεται ότι αν εκπαιδευτικός λάβει εκπαιδευτική άδεια και δεν προσκομίσει, όπως οφείλει, τον τίτλο που απέκτησε, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές και τις πρόσθετες αποζημιώσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας.
Η ρύθμιση αυτή ίσχυε και κατά την αρχική διατύπωση του ν. 2986/2002, αλλά τροποποιήθηκε με διάταξη του νόμου 3687/2008, έτσι ώστε η αθέτηση της υποχρέωσης του εκπαιδευτικού να παρουσιάσει τον τίτλο σπουδών για τον οποίον έλαβε εκπαιδευτική άδεια να μην έχει πρακτικά καμία επίπτωση. Μετά από αυτήν την τροποποίηση παρουσιάστηκε το φαινόμενο εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια χωρίς να προσκομίζουν ποτέ τον μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ αμείβονταν κανονικά κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Μία τέτοια πρακτική δεν είναι μόνο απαράδεκτη υπηρεσιακά, αλλά και στιγματίζει τον εξαιρετικά χρήσιμο θεσμό των εκπαιδευτικών αδειών.
Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης τροπολογίας ορίζεται ότι δεν μπορούν να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης. Ήδη, σύμφωνα με τον ν. 3848/2010, η επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης αποτελεί κώλυμα για τον διορισμό στη θέση στελέχους εκπαίδευσης.
Τα στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολείων) καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δύσκολο έργο, να ρυθμίσουν κρίσιμα ζητήματα της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως πειθαρχικά προϊστάμενοι, όπου αυτό προβλέπεται. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία υπόνοια για το πρόσωπο των στελεχών αυτών. Για τον λόγο αυτό, με την τροπολογία που ψηφίστηκε, η ποινή της προσωρινής παύσης -που επιβάλλεται προφανώς σε βαριά πειθαρχικά αδικήματα- αποτελεί και αυτή κώλυμα για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου