Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Ενημερωτικό Σημείωμα Προσλήψεις αναπληρωτών, μετατάξεις, αποσπάσεις και συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών

Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                            Αθήνα, 16/01/2014
Ενημερωτικό Σημείωμα
     Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία:
Προσλήψεις Αναπληρωτών: Έως σήμερα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών έχουν προσληφθεί 6.975 αναπληρωτές έναντι 8.207 συνολικά την περυσινή χρονιά (αναλυτικά οι προσλήψεις έως και 13/01/2014 παρουσιάζονται σε πίνακες στο τέλος της ανακοίνωσης). Σημειώνω πως ακόμα και σήμερα υπάρχουν δεκάδες κενά εκπαιδευτικών με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.
Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διορισμών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα θα διοριστούν 95 νηπιαγωγοί (ΠΕ60) και 17 δάσκαλοι (ΠΕ70).
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών: Έως σήμερα αποσπάστηκαν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2.227 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 37,87% έναντι ποσοστού 81,53% το σχολικό έτος 2012-13. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μέχρι και σήμερα δεν αποδεσμεύτηκαν από τις οργανικές τους θέσεις. Εύλογες οι αντιδράσεις και η απογοήτευση όλων αυτών των συναδέλφων.
Μετατάξεις: Μετά από ενστάσεις των εκπαιδευτικών επί της διαδικασίας των μετατάξεων η «πολιτική ηγεσία» έκανε δεκτές: 92 αιτήσεις τροποποίησης της αρχικής μετάταξης, 36 ανακλήσεις και 166 νέες μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Άγνωστο παραμένει το πότε θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία των μετατάξεων.
Συνταξιοδοτήσεις: Έως σήμερα, για λόγους υγείας και για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, συνταξιοδοτήθηκαν μέσω ΚΥΣΠΕ 319 συνάδελφοι έναντι 265 καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς. Σε εκκρεμότητα υπάρχουν πολλές ακόμα αιτήσεις.

Πάντα στη διάθεσή σας


Παληγιάννης Βασίλειος

Πίνακας 1: Προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ60 και ΠΕ70
Ημερομηνία
Φάση
Νηπιαγωγοί
ΠΕ60
Δάσκαλοι
ΠΕ70
Πίστωση
06-09-2013
1η φάση
741
516
Γ.Λ.Κ.
27-09-2013
2η φάση
11
54
Γ.Λ.Κ.
27-09-2013
1η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
873
Ε.Σ.Π.Α.
30-09-2013
3η φάση
2
-
Γ.Λ.Κ.
01-10-2013
1η φάση για εξειδικ. εκπ/κή υποστήριξη
-
533
Ε.Σ.Π.Α.
18-10-2013
2η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
100
Ε.Σ.Π.Α.
18-10-2013
1η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
414
-
Ε.Σ.Π.Α.
23-10-2013
3η φάση ΠΕ70
-
17
Γ.Λ.Κ.
23-10-2013
4η φάση ΠΕ60
13
-
Γ.Λ.Κ.
31-10-2013
4η φάση ΠΕ70
-
1
Γ.Λ.Κ.
31-10-2013
5η φάση ΠΕ60
2
-
Γ.Λ.Κ.
06-11-2013
5η φάση ΠΕ70
-
6
Γ.Λ.Κ.
06-11-2013
6η φάση ΠΕ60
6
-
Γ.Λ.Κ.
26-11-2013
2η φάση για εξειδικ. εκπ/κή υποστήριξη
-
296
Ε.Σ.Π.Α.
04-12-2013
6η φάση ΠΕ70
-
4
Γ.Λ.Κ.
04-12-2013
7η φάση ΠΕ60
3
-
Γ.Λ.Κ.
04-12-2013
3η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
4
Ε.Σ.Π.Α.
04-12-2013
2η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
6
-
Ε.Σ.Π.Α.
10-12-2013
3η φάση για εξειδικ. εκπ/κή υποστήριξη
-
38
Ε.Σ.Π.Α.
13-12-2013
1η φάση για τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π
-
450
Ε.Σ.Π.Α.
17-12-2013
3η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
52
-
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
4η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
22
-
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
4η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
48
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
2η φάση για τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π.
-
5
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
1η φάση για σχολεία Ζ.Ε.Π.
4
16
Ε.Σ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
1.276
2.961
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ60 & ΠΕ70
4.237
Πίνακας 2: Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικοτήτων (όλες μέσω πιστώσεων Ε.Σ.Π.Α.)
30/09/2013
21/11/13
04/12/13
13/01/14
13/01/14
Ειδικότητα
ΕΑΕΠ
ΕΑΕΠ
ΕΑΕΠ
ΕΑΕΠ
ΖΕΠ
Σύνολο
ΠΕ06
282
8
80
370
ΠΕ06 μειωμένου
3
3
ΠΕ08
637
105
13
20
3
778
ΠΕ08 μειωμένου
4
4
ΠΕ11
113
41
154
ΠΕ11 μειωμένου
1
1
ΠΕ16.01
472
26
2
500
ΠΕ16.01 μειωμένου
2
2
ΠΕ19-ΠΕ20
182
30
1
213
ΠΕ19-ΠΕ20 μειωμένου
1
1
ΠΕ32
532
99
24
2
657
ΠΕ32 μειωμένου
3
3
ΠΕ18.41
46
5
1
52
ΠΕ18.41 μειωμένου
0
Γενικό Σύνολο
2.738
Πλήρους Ωραρίου
2.724
Μειωμένου Ωραρίου
14
Share with a friend

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου