Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Προϋπηρεσία στην Ειδική Εκπαίδευση και Πίνακες Γενικής Αγωγής


Το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε διαβούλευση, θα διαμορφωθεί στην τελική του μορφή μετά την ολοκλήρωσή της και το Υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει τις απόψεις και τις προτάσεις που θα κατατεθούν.

Τα παραπάνω αναφέρει σε έγγραφό του που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης σε απάντηση της ερώτησης του κ. Μπουκώρου με θέμα «Αναγνώριση προϋπηρεσίας των Αναπληρωτών / Νηπιαγωγών Δασκάλων με Μεταπτυχιακές / Διδακτορικές σπουδές στην Ειδική Αγωγή/ Σχολική Ψυχολογία».
Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε στο κείμενό του τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκαλέσει στους κύκλους των εκπαιδευτικών Α/θμιας και συγκεκριμένα στο σύλλογο Αναπληρωτών – Νηπιαγωγών Δασκάλων, με Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία, το ενδεχόμενο να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους για πρόσληψη στην γενική εκπαίδευση.
«Πρόκειται για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει για χρόνια δε δομές της Ειδικής Αγωγής και βρίσκονται υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας (πχ Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης), καλύπτοντας κενά που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής των κατηγοριών ΠΕ71 και ΠΕ61 λόγω εξάντλησης των πινάκων» σημειώνει ο βουλευτής και συνεχίζει στην ερώτησή με τα ακόλουθα:
Έχοντας ως βασικό γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης είναι απαραίτητο να προσμετρείται η διανυθείσα προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ60.50 όπως και ΠΕ70 και ΠΕ70.50 και να υπολογίζεται συνολικά στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Ο κ. Μπουκώρος ζητούσε να μάθει αν ο Υπουργός προτίθεται να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ60.50 όπως και των ΠΕ70 και ΠΕ 70.50 στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης.
Θυμίζουμε ότι στο σχέδιο νόμου το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια υπάρχει στο άρθρο 47 παράγραφος 4 ρύθμιση για την Ειδική Εκπαίδευση που αναφέρει τα ακόλουθα:
4. Η προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ειδική εκπαίδευση ή στη σχολική ψυχολογία ή κάτοχοι αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου και ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής καθώς και οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιων σεμινα­ρίων κατάρτισης στην ειδική εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους από το Υπουργείο κρατικούς φορείς το οποίο αποκτήθηκε μέχρι 31-08-2010, υπολογίζεται αποκλειστικά στον οικείο Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών που αφορά στις δομές όπου προσφέρθηκε η υπηρεσία (Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης) και όχι σε περισσότερους του ενός πίνακες αναπληρωτών.  Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), μπορεί να καθορισθεί ελάχιστο ποσοστό πρόσληψης σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών ειδικής εκπαίδευσης από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δομές ειδικής εκπαίδευσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Σημειώνουμε ότι το άρθρο 47 έχει συγκεντρώσει 2.605 σχόλια με τον αριθμό των σχολίων να αυξάνεται καθημερινά. Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται στις 29 Ιουνίου και ώρα 9.00.
Πηγή:  News.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου