Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Οριστικές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

Μοτσιόλας Σιδέρης

Αιρετός ΠΥΣΠΕ

Ευρυτανίας

ΤΗΛ.:6937810060
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα 29/06/2015 Πράξη 9η με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.60 και Π.Ε.7Ο»

2. «Μεταφορά οργανικής θέσης Τμήματος Ένταξης»

Για το 1ο θέμα το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας αφού έλαβε υπόψη τις Δηλώσεις τοποθέτησης των Εκπαιδευτικών καθώς και τα οργανικά κενά τοποθετεί οριστικά τους Εκπαιδευτικούς Π.Ε.60 και Π.Ε.70 ως εξής:


            
                  Π.Ε.60

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΡΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
Μπαρμπάκου Ασήμω
89,55
Από το 2/Θ Νηπιαγωγείο Βαλαώρας στο 2ο2/Θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου.
Γ’ (3)
Α’
2
Πολύζου Βασιλική
53,03
Από το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μεγάλου Χωριού στο 2ο  2/Θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου.
Γ’ (3)
Α’

              

                   Π.Ε.70

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
Παπάζογλου Ευαγγελία
108,59
Δεν έγινε δεκτή η αίτηση – δήλωσής της επειδή δεν υπάρχει κενό στο Σχολείο προτίμησής της. Παραμένει στην οργανική της.
Γ’ (3)
Α’
2
Γεωργίου Όλγα
77,03
Από μετάθεση στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Ραπτοπούλου.
Θ’ (9)
Β’
3
Ξώλια Χριστίνα
74,94
Από το 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Φραγκίστας στο 3ο   6/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου.
Γ’ (3)
Α’
4
Κατσίδης Παναγιώτης
49,27
Από μετάθεση στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Βαλαώρας
Θ’ (9)
Β’
5
Χρυσίδου Ουρανία
40,52
Από μετάθεση στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Ραπτοπούλου
Θ’ (9)
Β’
6
Ανδριανού Ιωάννα
30,85
Από μετάθεση στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Γρανίτσας
Η’ (8)
Β’ 

   Μετά τις τοποθετήσεις των παραπάνω Εκπαιδευτικών παραμένουν τα  οργανικά κενά ως εξής:

  
Πίνακας κενών οργανικών θέσεων ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
1
Ι’ (10)
Β΄
2
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
1
Θ’ (9)
Β’
3
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
1
Η’ (8)
Β’
4
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
3
Ζ’ (7)
Β’
5
1Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
6
2Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2
Γ’ (3)
Α’
7
3Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
8
4Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
9
5Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3
Γ’ (3)
Α’
10
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ
2
Ζ’ (7)
Β’
11
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
1
ΣΤ΄(6)
Α’
12
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
2
Η’ (8)
Β’
13
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
2
Θ’ (9)
Β’
14
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ
1
Ζ’ (7)
Α’


ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
22


 
Πίνακας κενών οργανικών θέσεων ΠΕ70 (Δασκάλων)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
Ζ’ (7)
Β΄
2
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
1
Ι’ (10)
Β’
3
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
1
Θ’ (9)
Β’
4
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
1
Η’ (8)
Β’
5
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
2
Θ’ (9)
Β’
6
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
2
Ζ’ (7)
Β’
7
1Ο 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
8
3Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2
Γ’ (3)
Α’
9
4ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2
Γ’ (3)
Α’
10
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ
2
Ζ’ (7)
Β’
11
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
1
Η’ (8)
Β’

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
16
Για το 2ο θέμα το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας αφού έλαβε υπόψη το έγγραφο του Διευθυντή του 2/Θ Δημοτικού Σχολείου Φραγκίστας με θέμα: «Αίτημα λειτουργίας Τμήματος Ένταξης στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Φραγκίστας» καθώς την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ Ευρυτανίας και την Αριθμ. 133960/Γ6 της 4ης Οκτωβρίου 2013 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτείνει:

Τη μεταφορά της οργανικής θέσης του Τμήματος Ένταξης του 2/Θ Δημοτικού Σχολείου Γρανίτσας στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Φραγκίστας λόγω έλλειψης παιδιών με ανάγκες στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Γρανίτσας. Στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Φραγκίστας φοιτούν μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη φοίτησης σε Τμήμα Ένταξης.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ενημέρωση που έχω από τον Αιρετό στο ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη σήμερα θα αποσταλεί συμπληρωματική εγκύκλιος για τις αποσπάσεις που θα δίνει δικαίωμα αποσπάσεων ειδικοτήτων από τη Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εφόσον υπάρχουν κενά, μετά τις αποσπάσεις μέσα στον ίδιο κλάδο.

Για τις μεταθέσεις των ειδικοτήτων της ΠΕ εξετάζεται σε συνεργασία με τη Δ/νση Σπουδών η σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στην Α/θμια με μεταφορά από τη τη Β/θμια. Μόλις συσταθούν οι θέσεις θα γίνουν και οι μεταθέσεις.

Την Τετάρτη 1/7/2015 στο ΚΥΣΠΕ θα συζητηθούν οι μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Μοτσιόλας Σιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου