Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Συγκρότηση  Περιφερειακού  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας

Αποτέλεσμα εικόνας για πυσπε ευρυτανιασ

To Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π. & Δ. Εκπαίδευσης συγκροτείται ως εξής:


1.Τσαπρούνης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Αντωνίου Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου. 

2. Ζάγκας Ελευθέριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Καψάλη Λεωνίδα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του 2/Θ Δημοτικού Σχολείου Δυτ. Φραγκίστας Ευρυτανίας. 

3. Δρυστέλλα Δάφνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Κλεφτοσπύρου Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του 1/Θ Νηπιαγωγείου Βαλαώρα Ευρυτανίας. 

4. Ευθυμίου Ιωάννης του Θεοφάνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α΄, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Πολύζου Βασιλική του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του 2/Θ Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρπενησίου. 

5.Μοτσιόλας Σιδέρης του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Ανδρέου Μαρία του Σταύρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Α’, του 1ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Καραγιάννης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α΄, του 1ου 7/Θ Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, με αναπληρωτή του την κα Παπαδήμου Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’, Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31‐12‐2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου