Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή ενδιαφερομένων σε πρόγραμμα εξομοίωσης αποφοίτων Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ρόδος 22.06.2017
Α.Π. 1298

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 14η/20.06.2017

αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να δεχθεί πτυχιούχους Παιδαγωγικών Ακαδημιών στο πρόγραμμα εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990. σε ποσοστό 5% σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253.1/40818 /Α5/9-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 815/14-3-2017, τ. Β΄) «Καθορισμός αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018», ήτοι δεκατέσσερα (14) άτομα. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εξομοίωσης να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ 130/1990: 

1. Αίτηση 
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα 
3. Βεβαίωση χρόνων υπηρεσίας 
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

το χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως και 10.09.2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρατίας 1, 85133 Ρόδος. 

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος, 
τηλ. 2241099210 και 2241099211 
(κα Χρυσούλα Ζουμπά και κ. Ανδρέας-Δημήτριος Κολοκυθάς) 

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος) 

Αλιβίζος Σοφός 
Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου