Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Δεν απαιτείται πιστοποίηση Α επίπεδου για την παρακολούθηση του Β1

Αποτέλεσμα εικόνας για Τ.Π.Ε.


Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στους επιμορφωτές  Τ.Π.Ε. αναφέρονται τα εξής:

Κατ’ εξαίρεση, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, δίδεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, που κατά την κρίση τους διαθέτουν βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε., δηλαδή διαθέτουν την ουσιαστική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν με δική τους ευθύνη στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., έστω και αν δεν διαθέτουν πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ (δεδομένου ότι, λόγω τεχνικών και διαχειριστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες στο έργο εξετάσεις πιστοποίησης Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.). 

Ωστόσο κατά τη διαδικασία κλήρωσης - κατανομής στα προγράμματα, θα δίδεται προτεραιότητα στους έχοντες πιστοποίηση.

Το έγγραφο εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου