Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν όι πίνακες των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Ευρυτανίας 2018-2019. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση
να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ' όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να επικοινωνήσουν με το τμήμα Γ' Προσωπικού στο τηλ. 2237080241.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης από 13.12.2018 έως και 17.12.2018 και ώρα 14:00.

 _________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου