Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Προσλήψεις 16.191 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020


08 03 17eidiki

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020 προσλαμβάνονται:

α) 2.005 εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ08.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ79.01.ΕΑΕ, ΠΕ86.ΕΑΕ, ΠΕ91.01.ΕΑΕ, ΠΕ91.02.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047082).
β) 4.083 εκπαιδευτικοί κλάδων EAE (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047057). 
γ) 120 εκπαιδευτικοί κλάδων EAE (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) ως προσωρινοί αναπληρωτές στα ΚΕΣΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5048220). 
δ) 2.280 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047058). 
ε) 7.025 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047065). 
στ) 668 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5045765). 
ζ) 10 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στα μειονοτικά σχολεία για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού. 
Οι προσλαμβανόμενοι όλων των ανωτέρω περιπτώσεων (πλην της περίπτωσης γ) οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
Οι προσλαμβανόμενοι της περίπτωσης γ οφείλουν να παρουσιαστούν εντός της προαναφερθείσας  προθεσμίας στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους, μέχρι τις 30/06/2020. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΤΕΝΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ60.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΚΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΝΑ
ΠΕ71
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ71
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ-ΚΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ71
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ71
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΖΙΟΥΡΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΦΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΣΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΛΕΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
ΠΕ70.ΕΑΕ
ΚΕΣΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ06
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΜΑΓΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ06
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΡΟΙΛΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΝΤΟΝΕΦ
ΜΑΡΤΙΝ
ΠΕ08
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΜΠΑΤΣΙΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΣΓΟΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΒΑΛΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΖΕΡΜΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΜΑΓΓΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΛΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΧΑΜΠΕΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΜΕΣΥΡΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΜΠΙΛΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΑΡΕΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου