Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ _ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα  με τη με αριθ. πρωτ.: 149629/Ε2/03.11.2020 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021,  η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας  ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση εκπαιδευτικών, όπως επίσης τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων βελτίωσης θέσης / οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας. Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις βελτίωσης θέσης /οριστικής τοποθέτησης τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2020 και ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Από την Δευτέρα 14/12/2020 έως και την Παρασκευή 18/12/2020, θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου