Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021 κατόπιν της υπ΄αριθμ. 50/22-10-2020 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ)

 

Στη σελίδα του ΙΕΠ έχει αναρτηθεί το ΦΕΚ για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και ενδεικτικά παραδείγματα για Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο/ Λύκειο.

Δείτε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου