Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012


Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012 
Προθεσμίες – Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης-
Κριτήρια ( Συνολική υπηρεσία, Συνυπηρέτηση, Οικογενειακοί λόγοι, Μ.Σ.Δ., Εντοπιότητα)- -Αμοιβαίες μεταθέσεις 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. σχ. έτους 2011-2012, σας ενημερώνω για τα εξής:
1) Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η σχετική εγκύκλιος
2) Οι αιτήσεις για μετάθεση υποβάλλονται, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.
3) Οι γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.3848/10 και στα Π.Δ. 50/96 και 100/97.
4) Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση γίνονται 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97.

Σημείωση : Δεν αναφέρομαι στις μεταθέσεις στα Πειραματικά σχολεία και στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, γιατί έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και χρειάζονται διευκρινήσεις.

Δημήτρης Μπράτης

Αναλυτικά, σύμφωνα και με την περσινή εγκύκλιο 140341/Δ1/08-11-2010 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ισχύουν τα εξής :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου