Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUCE (Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εκπαιδευτικών και τμήμα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς) στις Βρυξέλλες, 10 και 11/10/2011.

 
Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUCE
(Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εκπαιδευτικών και  τμήμα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς)
στις Βρυξέλλες, 10 και 11/10/2011.
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Κομνηνός Μαντάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΟΕ
Θέμης Κοτσιφάκης Γ.Γ.  του Δ.Σ.  της ΟΛΜΕ

Πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτώβρη η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUCE (Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εκπαιδευτικών και  τμήμα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς) στις Βρυξέλλες.
Στη συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ομοσπονδιών από όλες τις χώρες της Ευρώπης, συζητήθηκε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις της κρίσης στη δημόσια εκπαίδευση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι των Ελλήνων εκπαιδευτικών ο Θέμης Κοτσιφάκης, Γ.Γ. της ΟΛΜΕ και οΚομνηνός Μαντάς, Πρόεδρος της ΔΟΕ.
Παρουσιάστηκε έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα με τις επιπτώσεις της πολιτικής  κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς (βλ. παράρτημα 1). Παρουσιάστηκαν  επίσης από τις αντίστοιχες οργανώσεις οι επιπτώσεις των αντίστοιχων πολιτικών σε Πορτογαλία και Ισπανία.
Στη συνεδρίαση έγινε αναλυτική συζήτηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στη συζήτηση αυτή αναγνωρίστηκε από όλους πως η κρίση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά είναι κρίση πανευρωπαϊκή και παγκόσμια και πως οι πολιτικές που ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδιέξοδες και σε βάρος των εργαζομένων, των κοινωνικών αγαθών και των λαών της Ευρώπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου