Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Σε εφεδρεία και οι εκπκοί με 33 έτη και ηλικία 55 ετών στο τέλος της σχ. χρονιάς!


Τον δρόμο για ένταξη σε προ
συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα όλων
 των μόνιμων υπαλλήλων του στενού
 δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ καθώς και
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
 που έχουν τουλάχιστον 33 έτη προϋπηρεσίας
 και ηλικία από 53 ετών και άνω άνοιξε η
κυβέρνηση με τις διατάξεις για την
 εφαρμογή της εφεδρείας οι οποίε
ς περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Ανάλογη τύχη θα έχουν και υπάλληλοι αορίστου χρόνου σε όλους τους φορείς
του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν σήμερα 33 χρόνια
προϋπηρεσίας και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας και οι οποίοι θα τεθούν σε εργασιακή
 εφεδρεία, με στόχο να καλυφθεί από αυτές τις δύο κατηγορίες ο μεγαλύτερος αριθμός
από τους 30.000 εφέδρους έως τα τέλη του έτους βάσει και της σχετικής δέσμευσης
προς την τρόικα.
Για την πρώτη περίπτωση, των μόνιμων εργαζομένων του Δημοσίου (με σχέση
δημοσίου δικαίου), ορίζεται πως απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους
με την έναρξη εφαρμογής του νόμου, εφόσον έως τα τέλη του 2013
συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία και το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Οι οργανικές τους θέσεις καταργούνται αυτόματα ύστερα από έναν μήνα από την
έναρξη ισχύος του νόμου και οι μόνιμοι υπάλληλοι τίθενται στην
 προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα μέχρι να καλύψουν την απαιτούμενη
προϋπηρεσία. Το διάστημα αυτό θα λαμβάνουν το 60 τοις εκατό του βασικού
μισθού χωρίς πρόσθετες αμοιβές ή επιδόματα. Παράλληλα, ο χρόνος της
διαθεσιμότητας υπολογίζεται ως συντάξιμος και προσμετράται στη
συνολική συντάξιμη υπηρεσία κάθε υπαλλήλου.
Για τη δεύτερη περίπτωση, των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, το νομοσχέδιο
προβλέπει σε πρώτη φάση εφαρμογή σε όλους τους φορείς «το οριζόντιο
κριτήριο της εγγύτητας στη θεμελίωση δικαιώματος εξόδου με πλήρη σύνταξη».
 Για τον λόγο αυτό αναφέρεται πως λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας
 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για εργαζόμενους που αποκτούν
 δικαίωμα πλήρους σύνταξης έως τα τέλη του 2013.
Οι εργαζόμενοι αυτοί τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία και θα λαμβάνουν το
60 τοις εκατό του βασικού μισθού τους για όσο διάστημα μεσολαβεί
μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι πέραν των 24 μηνών.
Εκτός όμως από αυτό το οριζόντιο κριτήριο, στο νομοσχέδιο ορίζεται πως σε
επόμενη φάση τίθενται σε εφεδρεία και όλοι οι αορίστου χρόνου υπάλληλοι που
 απασχολούνται σε φορείς που καταργούνται, καθώς και μέρος του προσωπικού
των φορέων που συγχωνεύονται ή αναδιαρθρώνονται. Οι υπάλληλοι αυτοί θα
 λάβουν μόνο για ένα έτος το 60 τοις εκατό των βασικών αποδοχών τους, αλλά
θα προβλεφθεί μειωμένη αποζημίωση στη συνέχεια καθώς αναφέρεται ρητά
στο νομοσχέδιο πως «η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως
προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια».
Ειδικότερα υπάρχει και διάταξη με την οποία ουσιαστικά υποχρεώνονται οι
φορείς που συγχωνεύονται ή αναδιαρθρώνονται, έως τα τέλη Νοεμβρίου να
υποδείξουν μέρος του προσωπικού των κατηγοριών Υποχρεωτικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο θα υπαχθεί στην εφεδρεία, καθώς
 σε διαφορετική περίπτωση με την έναρξη του 2012 το σύνολο των εργαζομένων
αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών θα χαρακτηριστεί πλεονάζον και θα τεθεί
 σε εφεδρεία.
Για το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας προβλέπεται
πως θα καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου
που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική
περίθαλψη και θα υπολογίζονται επί των τακτικών αποδοχών που είχε κατά τον
 χρόνο ένταξης στην εφεδρεία.
Από τις κενές οργανικές θέσεις που καταργούνται άμεσα εξαιρούνται εκείνες
για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και
των φορέων και για όσες υπάρχουν εγκρίσεις προσλήψεων. Παράλληλα, ειδικά
για τον στενό δημόσιο τομέα εξαιρούνται οι θέσεις νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού, γιατρών ΕΣΥ και εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ποιοι  εξαιρούνται
 • Οι εκπαιδευτικοί (μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους)
 • Το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων
  και του ΕΣΥ
 • Οι διπλωματικοί υπάλληλοι
 • Οι κληρικοί
 • Οι φύλακες φυλακών και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι
 • Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, του κλάδου Διοικητικού
 • Το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Οι εν ενεργεία γενικοί διευθυντές ή διευθυντές
 • Οι υπάλληλοι των οποίων ο/η σύζυγος έχει ενταχθεί σε εφεδρεία
 • Οι υπάλληλοι με αναπηρία άνω του 67 τοις εκατό ή των οποίων οι σύζυγοι
  ή τα τέκνα έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67 τοις εκατό
 • Οι πολύτεκνοι, εφόσον τα παιδιά τους βαραίνουν φορολογικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου