Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Μείωση κατά 20% της συνδρομής προς τη Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2011-2012
Αριθμ. Πρωτ.293                                                                    Αθήνα   13/10/2011

                                               Προς τους
                                                                                                Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
           

 

Μείωση κατά 20% της συνδρομής προς τη Δ.Ο.Ε.

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2011-2012

 

Συνάδελφοι,


1. Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή των συναδέλφων προς τη Δ.Ο.Ε., με απόφαση της 80ης Γ.Σ., για τη συνδικαλιστική χρονιά 2011-2012 μειώθηκε κατά 20%. Συγκεκριμένα η συνδρομή κατά μέλος που πρέπει να αποδοθεί στη Δ.Ο.Ε. από 34 ευρώ μειώθηκε στα 27 ευρώ. Η συνδρομή για τους Συλλόγους του εξωτερικού προς τη Δ.Ο.Ε. ανέρχεται στα 32 ευρώ.

2. Όσον αφορά  τη συνδρομή των ωρομισθίων προς τη Δ.Ο.Ε., αυτή διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Οι Σύλλογοι πρέπει να στείλουν στη ΔΟΕ ειδικές καταστάσεις συνδρομής για τους ωρομίσθιους.

3. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρέωση των μελών του κάθε Συλλόγου γίνεται από το λογιστήριο της Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. ζ του καταστατικού της. Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, οι Σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου  του 2011  καταστάσεις μελών ανά σχολείο και στη συνέχεια να γνωστοποιούν στη Δ.Ο.Ε. κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν καταστάσεις εντός της προθεσμίας, η νέα χρέωση θα γίνει με βάση τον προηγούμενο αριθμό μελών.

4. Σας παρακαλούμε,  να καταθέσετε όσο το δυνατόν συντομότερα και όχι πέραν της 31ης/12/2011, το ποσό των οφειλομένων συνδρομών (τουλάχιστον κατά το ½) στους παρακάτω λογαριασμούς της Δ.Ο.Ε. :
1)      Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος: αρ. λογ. 017-01-005548-96
2)      Alpha Bank: αρ.λογ. 120-002101-040191

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους Ταμίες των Συλλόγων, ότι πρέπει να αποστέλλονται στη Δ.Ο.Ε., μέσω FAX, αντίγραφα των αποδείξεων κατάθεσης των συνδρομών, στα οποία να αναγράφεται οπωσδήποτε η ονομασία του Συλλόγου. (FAX Δ.Ο.Ε.: 210.3238981, 210.3312760).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου