Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Tα 1.138 Δημοτικά Σχολεία που θα εξοπλιστούν με laptop και συναφή εξοπλισμό


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) του υπουργείου Παιδείας , προκήρυξε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τον εξοπλισμό 1.138 Δημοτικών Σχολείων :
-κινητών εργαστηρίων πληροφορικής (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε
τροχήλατα ερμάρια),
‐ μεμονωμένων φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
‐ την εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης στις
αίθουσες των δημοτικών σχολείων που περιλαμβάνονται στο Έργο,
‐ την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών,
‐ την παροχή υπηρεσιών παράδοσης, εγκατάστασης, θέσης σε πλήρη λειτουργία και επιτόπιας επίδειξης του εξοπλισμού ‐ εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, θα γίνει προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στα ακόλουθα 1.138 Δημοτικά Σχολεία:


1. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα εφαρμόσουν το ΕΑΕΠ από τη σχολική χρονιά 2011‐2012. (Σχολικές Μονάδες Τύπου Ι)
• Εκατόν εξήντα ένα (161) Δημοτικά Σχολεία, καθένα από τα οποία θα παραλάβει δέκα (10) φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ένα (01) ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, τοπικό δίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση των Η/Υ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.
2. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία από το σύνολο των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, τα οποία για διάφορους λόγους δεν προμηθεύτηκαν κινητό εργαστήριο πληροφορικής μέσω του Πιλοτικού Προγράμματος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 80 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Σχολικές Μονάδες Τύπου Ι)
• Τριάντα έξι (36) Δημοτικά Σχολεία, καθένα από τα οποία θα παραλάβει δέκα (10) φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ένα (01) ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, τοπικό δίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση των Η/Υ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.
3. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια Δημοτικά Σχολεία. (Σχολικές Μονάδες Τύπου ΙΙ, Τύπου ΙΙΙ και Τύπου ΙV αντίστοιχα)
• Ενιακόσια σαράντα τρία (943) Δημοτικά Σχολεία, καθένα από τα οποία θα προμηθευτεί ένα (01) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τοπικό δίκτυο σε συγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση του Η/Υ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.


 Πίνακες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/θεσιο Αγ.Γεώργιος Παλαιοχωρίου, ΤΚ 36071
ΑΓΡΑΦΩΝ 1/θεσιο Άγραφα Ευρυτανίας, ΤΚ 36073
ΒΑΛΑΩΡΑΣ 1/θεσιο Βαλαώρα Ευρυτανίας, ΤΚ 36072
ΔΑΦΝΗΣ 1/θεσιο Δάφνη Ευρυτανίας, ΤΚ 36071
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 1/θεσιο Καστράκι Ευρυτανίας, ΤΚ 36072
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1/θεσιο Πλάτανος Κλειστού Ευρυτανίας, ΤΚ 36080
ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ 1/θεσιο Στένωμα Ευρυτανίας, ΤΚ 36100
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ Γρανίτσα Ευρυτανίας, ΤΚ 36072
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ Δαφνούλα Ευρυτανίας, ΤΚ 36070
ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ Δυτ. Φραγκίστα Ευρυτανίας, ΤΚ 36071
ΚΡΕΝΤΗΣ 2/ΘΕΣΙΟ Κρέντη Ευρυτανίας, ΤΚ 36071
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ Μεγ. Χωριό Ευρυτανίας, ΤΚ 36100
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας, ΤΚ 36072
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, ΤΚ 36070
ΦΟΥΡΝΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ Φουρνά Ευρυτανίας, ΤΚ 36080

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου