ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Κατατέθηκε το Μεσοπρόθεσμο - Μνημόνιο που παγώνει μισθούς και κοινωνικές δαπάνες μέχρι το 2018


Οι συνολικές προσλήψεις και αποχωρήσεις σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διαμορφώνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το 2018 παρουσιάζονται στην αιτιολογική έκθεση του προγράμματος. 
Το πρόγραμμα, δεν προβλέπει καμία αύξηση των μισθών ούτε των δαπανών για κανένα τομέα, ενώ περιλαμβάνει και νέες περικοπές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από την 1η Ιουλίου του 2014. 
Συγκεκριμένα για το θέμα των προσλήψεων ανά υπουργείο παρουσιάζεται το εξής: Στον συνολικό προγραμματισμό για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις από το δημόσιο για την περίοδο 2014-2018 προβλέπονται 65.728 προσλήψεις ενώ οι αποχωρήσεις θα φτάσουν τις 94.385. 

Οι εκτιμώμενες προσλήψεις της περιόδου 2014 – 2016 βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις) του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα για το τρέχον έτος, βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων ου εκπονήθηκε από του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 14.000 περίπου προσλήψεις, εκ των οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή το κανόνα μια πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση. Αντίστοιχα, για το έτος 2015, από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη 2017 – 2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του 1:1, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισμού προσλήψεων του αρ. 11 του ν.3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 ( μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), σύνολο των φορέων.Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη, τέκνα αποβιωσάντων εν ώρα υπηρεσίας κ. λπ. ), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήμερα. 
Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, για το 2014 εφαρμόζεται ο κανόνας 1:10 βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού προσλήψεων με προτεραιότητα στην απορρόφηση υπαρχόντων εκκρεμοτήτων. Παράλληλα, προωθείται αίτημα του φορέα προς το ΥΔΙΜΗΔ για την πρόσληψη επιπλέον διδακτικού/εκπαιδευτικού προσωπικού το 2014, στο πλαίσιο του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία υποχρεωτική αποχώρηση του φορέα.

Πηγή: Αυγή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου