Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΑΕ

Η Π.Ε.Ε.Π. προτείνει ένα δίκαιο, ενιαίο και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής των εκπαιδευτικών ΕΑΕ το οποίο θα στηρίζεται στους εξής άξονες:

α) Πρόσληψη σε δομές ΕΑΕ μόνο των εκπαιδευτικών με σπουδές, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, στην ειδική αγωγή. 
β) Ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών με σπουδές στην ΕΑΕ σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο ή διετή μετεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό ή μόνο διδακτορικό στην ΕΑΕ δε θα προηγούνται των πτυχιούχων τμημάτων ειδικής αγωγής, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά θα κρίνονται ισότιμα. Όλοι εντάσσονται σε ένα κοινό υποκλάδο, ΠΕ70.05 ή ΠΕ60.05. Το ίδιο ισχύει και στη Β΄/θμια εκπαίδευση (ΠΕ02.05, ΠΕ03.05, ΠΕ11.05, κ.ο.κ.). Η κατάταξη τους θα γίνεται με βάση επιπλέον προσόντα (μεταπτυχιακό για τους πτυχιούχους τμημάτων ειδικής αγωγής, δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ΕΑΕ για τους υπόλοιπους) και της προϋπηρεσίας τους στην ΕΑΕ. Σε μικρότερο βαθμό μπορεί να προσμετράτε η προϋπηρεσία, έως 3 έτη, στη γενική αγωγή. Η πάγια αυτή θέση της ΠΕΕΠ, αν είχε εφαρμοστεί νωρίτερα θα είχαν αποφευχθεί στρεβλώσεις, όπως ο πληθωρισμός των μεταπτυχιακών σπουδών τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της απόλυτης πρόταξής τους. 
γ) Αυστηρή κρίση της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την ειδική αγωγή. Ορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων για την επάρκειά τους για τα μεταπτυχιακά που θα εκπονηθούν στη συνέχεια (διάρκεια σπουδών, μαθήματα, πρακτική άσκηση, κτλ.). Να προσδιορίζεται επίσης και να αξιοποιείται τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες διαταραχές. 
δ) Η κινητικότητα μεταξύ ειδικής και γενικής αγωγής θα πρέπει να αυξηθεί κι όχι να μειωθεί. Οι απόφοιτοι τμημάτων ειδικής αγωγής να μπορούν να προσληφθούν ή να μετατεθούν και στη γενική αγωγή, αν έχουν μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά/διδακτική. 
ε) Οι μεταθέσεις από τη γενική στην ειδική αγωγή, δηλαδή η είσοδος στην ειδική αγωγή, να γίνονται με βάση τη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών και προϋπηρεσία στην ΕΑΕ), ενώ οι μεταθέσεις από μία θέση ΕΑΕ σε άλλη, της ίδιας ή διαφορετικής περιοχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις μεταθέσεις στη γενική εκπαίδευση.
στ) Η πρόσληψη σε δομές ΕΑΕ εκπαιδευτικών χωρίς σπουδές στην ειδική αγωγή μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση έλλειψης ειδικευμένων εκπαιδευτικών και μόνο προσωρινά με απόσπαση ή αναπλήρωση. Δεν είναι δυνατό να τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις ΕΑΕ εκπαιδευτικοί χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ. Παραμένουν στο κλάδο τους, σύμφωνα με τις σπουδές τους (ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, κ.ο.κ.). Κατ’ εξαίρεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, με προπτυχιακή κύρια ειδίκευση στην ΕΑΕ, θα μπορούν ενταχθούν στον υποκλάδο ΠΕ11.05. Η προπτυχιακή ειδίκευση να μοριοδοτείται με το ήμισυ της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού στην ΕΑΕ. 
ζ) Πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων που αποκτήθηκαν μετά τις 31-8-2010 δεν γίνονται δεκτά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010. Όσα αποκτήθηκαν πριν το 2010 μοριοδοτούνται με ένα μόριο. Τα χρυσοπληρωμενα σεμινάρια έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Κάθε απόπειρα επαναφοράς τους συνιστά «εμπαιγμό», για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια της τότε υφυπουργού παιδείας (Ε. Χριστοφιλοπούλου, 22/12/2009). 
η) ο κάθε μήνας προϋπηρεσίας να μοριοδοτείται με 0,1 μόριο. Η πρόβλεψη του σχεδίου νόμου για 0,2 μόρια είναι υπερβολική. 
ζ) Προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών. Δεν είναι δυνατό η πλειοψηφία πλέον των θέσεων ΕΑΕ να καλύπτεται με αναπληρωτές. Η ανάγκη για σταθερό προσωπικό στην ειδική αγωγή είναι μεγαλύτερη, όπως αποδεικνύεται και από την αύξηση του ορίου για μετάθεση από δύο σε τρία χρόνια. Η πρόταση νόμου διαιωνίζει το πρόβλημα με τις προσλήψεις αναπληρωτών κι επιδιώκει την εξασφάλιση όχι του καταλληλότερου προσωπικού αλλά του προσωπικού που κοστίζει λιγότερο. Η διάσπαση των ειδικών παιδαγωγών που προωθείται με το σχέδιο νόμου, απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική μόνιμων διορισμών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου