Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ για ενστάσεις επί των μεταθέσεων- μετατάξεις


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,


Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΚΥΣΠΕ εξέτασε, μεταξύ άλλων, θέματα ενστάσεων επί των μεταθέσεων και μετατάξεις. 

Συγκεκριμένα:

1. Ενστάσεις επί των μεταθέσεων – ανακλήσεις 

Το ΚΥΣΠΕ έκανε δεκτές 3 ενστάσεις επί των μεταθέσεων από τις 15 που υποβλήθηκαν και 4 αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης από τις 6 που υποβλήθηκαν, επειδή οι λόγοι ήταν βάσιμοι.

2. Μετατάξεις Εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση καθώς και μετατάξεις εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης από κλάδο σε κλάδο. 

Υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις: 

α) Εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν με την αριθμ. 20/17-7-2014 Πράξη του ΚΥΣΔΕ και ζητούν να μεταταχθούν στην Α/θμια Εκπ/ση: 

• στον κλάδο ΠΕ70 (αριθμ. αιτήσεων 12), 

• στον κλάδο ΠΕ60 (αριθμ. Αιτήσεων 9), 

• στον κλάδο ΠΕ11 (αριθμ. αιτήσεων 67), 

• στον κλάδο ΠΕ06 (αριθμ. αιτήσεων 75), 

• στον κλάδο ΠΕ16 (αριθμ. αιτήσεων 5), 

• στον κλάδο ΠΕ05 (αριθμ. αιτήσεων 17), 

• στον κλάδο ΠΕ07 (αριθμ. αιτήσεων 16), 

• στον κλάδο ΠΕ08 (αριθμ. αιτήσεων 13), 

• στον κλάδο ΠΕ18.41 (αριθμ. αιτήσεων 1), 

• στον κλάδο ΠΕ19 (αριθμ. αιτήσεων 26), 

• στον κλάδο ΠΕ20 (αριθμ. αιτήσεων 19), 

• στον κλάδο ΠΕ32 (αριθμ. αιτήσεων 8) και 

• στον κλάδο ΤΕ01.01 (αριθμ. αιτήσεων 1). 

β) Εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης που ζητούν να μεταταχθούν στην ίδια βαθμίδα: 

• στον κλάδο ΠΕ70 (αριθμ. αιτήσεων 1) και 

• στον κλάδο ΠΕ06 (αριθμ. αιτήσεων 1). 

Το ΚΥΣΠΕ ενέκρινε τις παρακάτω μετατάξεις, επειδή στις περιοχές που ζητούσαν μετάταξη οι συνάδελφοι υπήρχαν οργανικά κενά μετά τις μεταθέσεις. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου