Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Έξι απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολείων

Υπουργείο παιδείας
Γράφει ο Στράτος
Μετά την ψήφιση του νέου σχεδίου νόμου και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ θα υπάρξει ασφαλώς εφαρμοστική εγκύκλιος που θα ρυθμίζει θέματα για την πρώτη εφαρμογή του. Για την αποφυγή πολλών πρόσθετων διευκρινιστικών εγκυκλίων επισημαίνουμε θέματα που θα πρέπει να επιλυθούν εξαρχής με την πρώτη εφαρμοστική εγκύκλιο:

1. Σύμφωνα με την πρώτη δήλωση , μετά την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου στη Βουλή, που έκανε ο υπουργός Παιδείας στο esos Διευθυντής ή Διευθύντρια μπορεί να κάνει αίτηση και στο σχολείο που υπηρετεί ανεξάρτητα από τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη θέση. Η τεχνική αυτή νομοθετική βελτίωση θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 25 Μαΐου. Αρα αίρεται ο περιορισμός υποψηφιότητας για τους Διευθυντές με δύο θητείες στο ίδιο σχολείο που έθετε   το αρχικό Σχέδιο Νόμου.
2. Σύμφωνα με το νέο νόμο «δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία». Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να υπολογίσουν τον σχετικό χρόνο και να ενημερώσουν όσους εκπαιδευτικούς οδηγούνται αυτοδίκαια στη συνταξιοδότηση τον επόμενο χρόνο ότι στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για θέση Διευθυντή σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα είναι προφανώς λίγοι καθώς έχουν αυξηθεί τα όρια για συνταξιοδότηση ωστόσο κάποιοι από αυτούς που αυτοδίκαια θα πάρουν σύνταξη εντός του επόμενου έτους είναι τώρα Διευθυντές σχολείων.
3.Σύμφωνα με το νέο νόμο «ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί». Προφανώς για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού ωραρίου θα ισχύσει η υπ. αριθμ. Φ.361.22/ 34 /85013 /E3/ 28-05-2015 εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία «Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ), έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης και της τυχόν δεύτερης ειδικότητας που αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή».
4.Ο νέος νόμος προβλέπει ότι στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου για τη διατύπωση γνώμης για υποψήφιο Διευθυντή «προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης». Θα πρέπει να προβλεφθεί μικρή προθεσμία ώστε να υπάρξει ο τελικός ορισμός από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Προέδρου της ειδικής συνεδρίασης καθότι μπορεί κάποιοι εκπαιδευτικοί να αρνηθούν τη θέση αυτή για λόγους γνωριμίας ή αντιπαλότητας με υποψηφίους του σχολείου τους.
5. Για υποψηφίους Διευθυντές σχολείων οι οποίοι δεν υπηρετούν σε θέση ευθύνης αλλά σε σχολικές μονάδες, περισσότερες όμως από μία, θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια σχολική μονάδα οι συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί θα διατυπώσουν τη γνώμη τους για τον υποψήφιο αυτό, σε εκείνη που κατέχει οργανική θέση ή είναι προσωρινά τοποθετημένος ή σε εκείνη όπου διδάσκει για περισσότερες ώρες ή μέρες;
6. Τέλος, με τον καθορισμό του σχετικού χρονοδιαγράμματος θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του απαραίτητου Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών με καταληκτική ημερομηνία την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προκειμένου να υπολογιστούν οι σχετικοί χρόνοι και η μοριοδότηση για την υπηρεσιακή κατάσταση και την διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία των υποψηφίων Διευθυντών.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου