Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας»


Αποτέλεσμα εικόνας για Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας»

Πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων νέων στελεχών σύμφωνα με το Ν.4547/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 έως και Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Η προκήρυξη εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου