Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ 1ο: «Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας»

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας έγινε ο προσδιορισμός των κενών οργανικών θέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής του Ν. Ευρυτανίας για τις φετινές μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.  

Ο πίνακας οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Ευρυτανίας, μέχρι 31.8.2020 έχει ως εξής: 


Β.  Ο πίνακας οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Π.Ε. Ευρυτανίας, μέχρι 31.8.2020 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ60»
Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, προκειμένου να εργασθεί στο Δημόσιο. Η εργασία της  αυτή συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

ΘΕΜΑ 3ο: «Περιφερειακή σύσκεψη των συνδικαλιστικών στελεχών Στερεάς Ελλάδας»

Την Τετάρτη 26/2/2020 πραγματοποιήθηκε Περιφερειακή σύσκεψη των συνδικαλιστικών στελεχών Στερεάς Ελλάδας με πρωτοβουλία της ΔΟΕ, στην αίθουσα επιμελητηρίου Φθιώτιδας με τα εξής θέματα:
Υπηρεσιακές μεταβολές, αποσπάσεις, διορισμοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής, ισοτιμία πτυχίων των κολεγίων, Ειδικότητες στα Νηπιαγωγεία, επιμόρφωση και μισθολογική αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών, αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων  κ.α.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αιρετοί των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας, τα μέλη των Δ.Σ. και όσοι συνάδελφοι επιθυμούσαν να συμμετέχουν.
ΘΕΜΠάντα στη διάθεσή σας

Σιδέρης Μοτσιόλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου