Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που:

ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ : 2019α) ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Ευρυτανίας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ,
β) αποσπάστηκαν στην Ευρυτανία από άλλο ΠΥΣΠΕ και
γ)όσοι/όσες παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας
να υποβάλουν αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης, σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας
κοινοποιούμε, στη Δ/νση Π.Ε Ευρυτανίας
από Δευτέρα 20.07.2020 έως και Δευτέρα 10.08.2020

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία – δικαιολογητικά των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: 

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021» 

Η αίτηση υποβάλλεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους : 

1. Με τηλεομοιοτυπία στο: 22370 80242 
2. Ταχυδρομικώς, με ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρομείο έως 10.08.2020 
3. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σαρωμένο έγγραφο) στην ηλεκτρονική δ/νση: mail@dipe.eyr.sch.gr 

 Οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται στη συνέχεια, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ και της Δ/νσης Π.Ε. (2237080241) για να επιβεβαιώσουν τη λήψη της δήλωσής τους. 

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης και λόγων υγείας μαζί με τη δήλωση μετάθεσης δεν χρειάζεται να τα υποβάλουν ξανά. 

Μόνο σε περίπτωση που έχει επέλθει κάποια τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν εκ νέου τα δικαιολογητικά. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της πόλης του Καρπενησίου να μεριμνήσουν, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τους μονάδας. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ευρυτανίας (http://dipe.eyr.sch.gr ) προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου