Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

Εξαιρούνται οι προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 γ

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότησή της έκρινε και αποφάσισε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια μόνο του συνόλου των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν σε:
➢ κρίση και ρύθμιση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,
➢ οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες
➢ μετάταξη σε εκπαιδευτικούς κλάδους
➢ απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ
➢ κρίση και ρύθμιση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,
➢ τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά όλων των ευρισκόμενων στη διάθεση εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών και των αποσπασμένων από σχολείο σε
σχολείο εκπαιδευτικών.
Κατόπιν τούτου μπορείτε κατά το διάστημα της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης να προβείτε σε όλες τις προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις ως άνω υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας.

ΕΝΗΜΕΡ.Δ-ΝΣΕΩΝ-ΓΙΑ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ-54803-Ε2-17.5.23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου