ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανασυγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Α. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:Γ. Λιαμποτης, Α. Καλογερά
Τηλ: 210-3442952, 210-3442353
Fax: 210-3442897
e-mail: dppe@minedu.gov.gr                                
                                                        Βαθμός Ασφαλείας:
                                                      Να διατηρηθεί μέχρι:
                                                      Μαρούσι, 9 - 12 - 2014
                                                     Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
                                                       Φ.350/62/199729/Ε3
                         ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας
                                           και Β/θμιας Εκπ/σης
                                   2. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανασυγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »
Α. Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η θητεία των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) λήγει στις 31-12-2014, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή τους, με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α’). 
Για το σκοπό αυτό οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστο το βαθμό Γ’ και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να διατυπώσουν την εισήγησή τους την οποία μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αποστείλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή, χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.
Β. Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η θητεία των μελών των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) λήγει στις 31-12-2015, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά ) των οποίων η θητεία λήγει στις 31-12-2014, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας τις προτάσεις σας για ανασυγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων μετά τον διορισμό των αιρετών μελών που προέκυψαν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου