Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Υπόμνημα της ΠΕΚΑΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. ενόψει της επικείμενης διαβούλευσης του σχεδίου για τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κατέθεσε υπόμνημα με τις προτάσεις της στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσον αφορά τα θέματα που άπτονται της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο.
Διδασκαλία Πληροφορικής
Η Πληροφορική διδάσκεται στο Ολοήμερο Δημοτικό από το 2001 και στα Δημοτικό με Ε.Α.Ε.Π. από το 2010. Η μέχρι τώρα εμπειρία του Ε.Α.Ε.Π., έχει δείξει ότι πρόκειται για ένα άκρως επιτυχημένο θεσμό, για αυτό προτείνουμε την εφαρμογή  του σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, έτσι ώστε να έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία στον ψηφιακό αλφαβητισμό και στη διάχυση της Πληροφορικής στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, από μικρή ηλικία. Επί πλέον θεωρούμε αναγκαίο να αναφέρουμε ότι συνεργαστήκαμε αρμονικά με τους συναδέλφους που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ότι η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική-αλγοριθμική σκέψη, την δημιουργική ικανότητα και την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Άξιον λόγου είναι η συμβολή των μαθησιακών αποτελεσμάτων-εφαρμογών της Πληροφορικής, στην βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην κοινωνία.
Οργανικές Θέσεις
Όπως είναι γνωστό, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν μεταταχθεί από τη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων και καθηγητές Πληροφορικής. Παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις, το Υπουργείο δεν προχώρησε έως τώρα στη δημιουργία οργανικών θέσεων για τους  κλάδους ΠΕ19/ΠΕ20 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα αυτό που απασχολεί εκατοντάδες συναδέλφους.
Εργαστηριακή Απασχόληση
Οι καθηγητές Πληροφορικής καλούνται να διδάξουν για 24 ώρες την εβδομάδα, σε τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, με συνεχή εναλλαγή τάξεων - ηλικιών, σε σχολικά εργαστήρια ασυντήρητα και με ελλείψεις εξοπλισμού, δηλαδή σε συνθήκες αντιπαιδαγωγικές έως και πολλές φορές επικίνδυνες  για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Προτείνουμε το σπάσιμο του τμήματος στα 21 άτομα όπως ακριβώς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή εναλλακτικά την συνδιδασκαλία ακριβώς επειδή επικρατούν οι παραπάνω δύσκολες συνθήκες. Επίσης πρέπει να θεσμοθετηθεί και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η 3ωρη εργαστηριακή απασχόληση, προκειμένου ο καθηγητής Πληροφορικής να μπορεί να συντηρεί το εργαστήριο και να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο το χώρο για το μάθημά του.
Σχολικοί Σύμβουλοι
Συνολικά 27 Σύμβουλοι Πληροφορικής υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός, αν κρίνουμε τον αριθμό εν ενεργεία εκπαιδευτικών πληροφορικής  αλλά και το γεγονός  ότι διδάσκουν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εξαιρετικά μικρός. Πρέπει λοιπόν να αυξηθούν προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους και στο Δημοτικό σχολείο. Προτείνουμε την ύπαρξη ενός Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότερη επιστημονική καθοδήγηση των χιλιάδων συναδέλφων.
Συνοψίζοντας τις προτάσεις μας για τις επικείμενες αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προτείνουμε:
  • Άμεση εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων της χώρας
  • Σύσταση οργανικών θέσεων για όλους τους μεταταγμένους  συναδέλφους
  • Εγκατάσταση σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά σχολεία
  • Αναγνώριση 3ωρης εργαστηριακής απασχόλησης σους Υπεύθυνους Εργαστηρίων Πληροφορικής όπως συμβαίνει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Συνδιδασκαλία ή διαίρεση του τμήματος που ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20
  • Αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου