Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Προκήρυξη για απόσπαση σε σχολεία και Γραφεία Σ.Ε. του εξωτερικού 2011-2012

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία
Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού. Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των
υποψηφίων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου