Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Η εγκύκλιος για το υποχρεωτικό 30ωρο των εκπαιδευτικών


Υπουργείο παιδείας


Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, σε εφαρμογή του άρθρου του πρ’όσφατου νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή (άρθρο 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5,τ.Α’/ 17-1-2018), ενώ σημειώνονται τα εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου