Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Τροπολογία: Κλειστά όλα τα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία των Τριών Ιεραρχών

Αποτέλεσμα εικόνας για Τροπολογία: Κλειστά όλα τα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία των Τριών Ιεραρχών

Για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά και θα ισχύσει από ό,τι φαίνεται από 30 -1-2018

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε σήμερα  το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ( Δείτε εδώ)Από την Αιτιολογική Έκθεση αλλά και το περιεχόμενο της παρ. 3  του Άρθρου 26   η εορτή των Τριών Ιεραρχών μετατρέπεται  για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ημέρα αργίας.Η περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017, συμπληρώνεται και με την φράση: "την εορτή των Τριών Ιεραρχών"


 παρ. 3 του Άρθρου 26 : 

3. α) Η περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.» Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 30ή-1-2018.

β) Καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017.

 Αιτιολογική Έκθεση:

Με την παρ. 3 (του Άρθρου 26) ορίζεται ότι η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) που ορίζει ρητά ότι η ίδια ημέρα αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου